Došao je i taj dan, lepo ste se obukli, došli na pravu adresu i spremni ste. Ovo je početak ostatka vašeg života, dlanovi se znoje jer je važno, a vi niste sigurni da li ste spremni. Došli ste na na intervju za posao i pitate se kako kvalitetno odgovoriti na sva pitanja.

 

Razmišljate o pitanjima koja vam mogu postaviti i kako ćete odgovoriti. Samo da se ne zbunite, da ne krenete sa pogrešne strane. Eh, samo kada biste znali kako da struktuišete odgovore. Samo ta struktura bi vam sada vredela milion dolara.

 

Upravo o toj strukturi ću vam pričati danas, a njena skraćenica je STAR. Koristeći ovu metodologiju odgovaranja efikasno i prilično jasno ćete intervjuerima predstaviti veštine i znanje koje posedujete.

 

STAR je akrpnim od Situation (situacija), Task (zadatak), Action (akcija), Result (rezultat). Kako biste precizno i jasno odgovorili na postavljeno pitanje vi vaš odgovor počnite opisujući situaciju koju ste imali na nekom prethodnom poslu ili u životu. Onda jasno predstavite zadatak koji je tada bio pred vama. Nastavite sa opisom akcija koje ste preduzeli i poentirajte sa fenomenalnim rezultatima koje ste ostvarili ili promenom do koje ste doveli.

 

Želite li da naučite STAR metodologiju i da pročitate primere? Sve se nalazi u ovom tekstu jer ja delim i znanje koje drugi naplaćuju.

 

Molim i drugi put 🙂

 

Ova strategija je naročito pogodna za pitanja o kompetencijama ali se može primeniti i na ostale situacije. Zapravo, možete je koristiti i u svakodnevnom životu kako bi vas sagovornici bolje razumeli.

 

Šta je zapravo STAR tehnika?

 

STAR tehnika je metod koji je idealan za odgovaranje na bihejvioralna pitanja prilikom intervjua. Ovo su pitanja kojima intervjueri pokušavaju da steknu uvid u to kako ste se ponašali u određenim siituacijama u prošlosti. Reakcije u prošlosti mogu biti dobar pokazatelj budućnosti pa intervjueri postavljaju ova pitanja kako bi procenili da li veštine i znanja koje posedujete odgovaraju poziciji za koju ste aplicirali.

 

Neka od bihejvioralnih pitanja su:

  • Kako podnosite rad pod pritiskom? Ili, ispričajte nam kako ste se ponašali kada ste imali jako kratak rok?
  • Da li ste ikada uložili dodatni napor, nešto što nije u opisu vašeg posla kako biste ispunili postavljeni zadatak?
  • Šta radite kada neko od članova tima ne želi da uradi svoj deo posla?

 

Do sada vam je postalo jasno da je odgovor u četiri koraka, po STAR metodologiji kompletan i precizan odgovor koji će od vašeg iskustva napraviti priču zbog koje ćete posao i dobiti.

 

Četiri koraka STAR metodologije su:

 

Situation (situacija): Opišite kontekst u kome ste se našli i koji je to konkretno problem bio.

Primer: Radili ste na projektu sa grupom kolega, a onda ste upali u konflikt sa jednim od njih. Primetite da ova situacije ne mora biti vezana samo za posao već to može biti i volonterski angažman ili bilo koja druga životna okolnost.

 

Task (zadatak): U ovom koraku treba da, što preciznije opišete koji je to konkretan zadatak bio pred vama.

Primer: Morali ste da razrešite konflikt sa kolegom kako bi ceo vaš tom mogao da ispoštuje zadate rokove.

 

Action (aktivnosti): Ovde se prirodno nadovezuje vaš opis aktivnosti koje ste preduzeli kako biste uspešno završili zadatak koji vam je poveren.

Napomena: Ovde je bitno da bude lično, zato umesto odgovora tipa “Mi smo…” koristite se jedninom “Ja sam…” i pričajte o vašem doprinosu.

 

Result (rezultati): Ovo je najvažniji deo zbog koga smo i napravili ceo uvod od tri koraka. Ovde nabrojte rezultate koji su nastali kao posledica aktivnosti koje ste preduzeli.

Napomena: Ovde možete pričati o rezultatima ili o važnim lekcijama koje ste u ovom procesu naučili.

 

Kako da se pripremite za intervju sa STAR metodologijom?

 

Sva je prilika da nećete znati koja će vam pitanja intervjuer postaviti pa ne možete da spremite odgovore na njih. Ono što treba da uradite je da spremite nekoliko scenarija tj. uspešnih primera iz vašeg prethodnog iskustva.

 

Prvo što treba da uradite je da napravite listu veština i znanja neophodnih za poziciju za koju aplicirate. Ovo ćete pronaći u samom oglasu za posao. Ukoliko nemate oglas potražite opis željenog posla na internetu.

 

Onda se, za svaku stavku sa ove liste prisetite situacija u kojima ste pokazali da ih posedujete. Za svaki od ovih događaja definišite Situaciju, Zadatak, Aktivnosti i Rezultate.

 

Ja tvrdim da je jedini pravi način da smanjite tremu da provežbate sve situacije što realnije. Skinite opšta pitanja na razgovoru za posao sa interneta, a onda zamolite prijatelja da vam pomogne da simulirate intervju.

 

Kako bi situacija bila što realnija, a time i vašu tremu smanjila na minimum oboje dođite profesionalno obučeni i sprovedite ovaj proces profesionalno.

 

Pokušajte da date odgovor koji biste i inače dali, a onda na isto pitanje odgovorite koristeći STAR metodologiju. Primećujete li razliku?

 

Još jedan savet je da pitanja koja ćete koristiti budu što približnija poziciji za koju aplicirate.

 

Primeri upotrebe STAR metodologije:

 

Pitanje:

Recite nam da li ste navikli na rad pod pritiskom? Npr. kratak rok za završetak posla?

 

Odgovor:

Istina je da ja uglavnom unapred planiram svoje zadatke, delim ih u celine, a onda završavam jednu po jednu ali se mogu izuzetno dobro snaći i u nepredviđenim situacijama.

(Situacija) Na prethodnom poslu nam se desila upravo jedna takva, nepredviđena situacija. Kolega je napustio firmu par dana pred rok za jedan poprilično veliki projekat.

(Zadatak) Direktor me je zamolio da se priključim timu i pomognem im da u zadatom roku završe projekat. Imao sam svega par dana da se upoznam sa projektom, svime što je urađeno i da ga uspešno završim.

(Akticnosti) Kako je fizički bilo nemoguće da sam iznesem taj projekat oformio sam tim, delegirao zadatke, pomno pratio rad svih aktera i pružao im pomoć i smernice.

(Rezultat) Uspeli smo da završimo zadatak ceo jedan dan pre roka.

 

Pitanje:

Kako reagujete kada neko u timu ne želi da završi svoj deo posla?

 

Odgovor:

Kao lider ja pomno pratim dešavanja u timu što mi pomaže da na vreme primetim ako neko od članova tima zaostaje pa mogu da preveniram veću štetu.

(Situacija) Jednom prilikom sam vodio izuzetno interesantan projekat ali su se dva člana tima posvađala i obojica su odbijala da urade svoj deo posla. Obojica su bili nezadovoljni količinom posla koji treba da urade iako su im zadatci bili delegirani u skladu sa veštinama koje poseduju.

(Zadatak) Ova situacija je pretila da ozbiljno ugrozi projekat pa sam morao da se umešam.

(Aktivnosti) Zakazao sam sastanak tima na kome smo zadatke podelili ali ovaj put u skladu i sa interesovanjima i veštinama.

(Rezultat) Obim posla koji su zavađena dvojica kolega imala i nakon ovog sastanka je ostao nepromenjen ali je to bilo ono što ih je interesovalo i na šta su sami pristali tako da su svi završili svoj deo posla, u zadatom roku i to sa osmehom na licu.

 

I sami ste svesni da su intervjui za posao dovoljno “neprijatne” situacije, a ja iz pozicije poslodavca znam da ljudi zbog treme ponekad daju veoma čudne odgovore.

 

Najbolji način da opustite situaciju nije da se nekontrolisano smejete, kao što mnogi preporučuju već da pričate priče. Ljudi vole priče, a ako vaša priča bude dovoljno dobra zavoleće i vas.

 

Ne skirajte se, vaša priča ne mora da bude savršena i ne morate da pazite na sve detalje ali vaša priča mora da bude realna i pozitivna, sa jasnim rezultatima

 

Jedan od jako dobrih načina da ispričate jasnu i struktuisanu priču jests upravo STAR metodologija. Uživajte u čitanju, a onda i provežbajte kako biste usvojili ovaj model.

 

Ukoliko želite da provežbamo zajedno STAR tehniku pišite nam pa ćemo se dogovoriti za termin.

 

Comments

comments