Uplatu izvršite online ili uplatnicom u pošti ili banci.
Ukoliko morate ići u poštu ili banku poželećemo Vam lepo vreme i slobodan šalter.
Još samo jedan korak

Nakon uplate nam pošaljite dokaz o uplati na

zelim @ posaosnova . org

kako biste dobili Vašu jedinstvenu šifru za pristup online treningu

“Moj POSAO SNOVA”.