Kako je lepo vratiti se sebi

‘Predstavite se u 30 sekundi.’, rekao je Miloš Stojiljković Rolović, posle uvoda. ‘Vreme teče sad.’

 

“Ja u 30 sekundi.. Ko sam ja? Hm… Mislim da znam šta mogu da kažem.”

 

Posle 10 sekundi na štoperici sam uspela da izustim: